ADHD

 


Skærp fokus og koncentration

Mitii skaber større sammenhæng mellem din krop og hjerne. Det giver dig mere ejerskab over egne bevægelser og en langt bedre impulskontrol.

Få lettere ved at lære nyt

Med Mitii styrkes dine kognitive og motoriske færdigheder. Det skaber grundlag for, at du får bedre overskud til at lære nyt og udvikle dig generelt.


Mere kontrol over egen krop og sind

Lever du eller én du holder af med ADHD? Så ved du, hvor udfordrende det kan være at fastholde opmærksomhed eller kontrollere impulser. Evnen til koncentration og fokusering afhænger af, at din krop og hjerne spiller godt sammen.

Se videoen om Mitii her

 

Træn hjerne- og kropsamarbejdet

For mennesker uden ADHD er det nærmest givet, at kroppen lystrer, hvis man vil foretage sig en bestemt handling, fx gribe efter en gaffel og sætte den til munden.

Det sker instinktivt og uden tanke på, hvad det er for et komplekst maskineri, der sættes i gang, hver gang. Forskere kalder denne egenskab for motorisk planlægning – hjernens og kroppens evne til at tale sammen og udføre handlinger i fællesskab.

Den evne er nedsat hos mennesker med ADHD. Gennem et Mitii-forløb optimerer du samarbejdet mellem krop og hjerne.
Det skaber et grundlag, som gør, at du får nemmere ved at lære nyt.

Stærkere sociale færdigheder

Kroppen er et centralt kommunikationsmiddel i forhold til omverdenen.

Er din motorisk planlægning god, så har du også bedre føling med din krop og dens bevægelser.
Mennesker med ADHD kan nemt føle, at kroppen er en modstander frem for en medspiller i kommunikationen.

Med Mitii kommer du til at føle større kontrol over dit liv. Krop-hjernesamarbejdet optimeres og du får lettere ved at begå dig i sociale sammenhænge.Større livskvalitet ● Kontrol over eget liv ● Resultater, som varer ved


Bedre føling med dig selv

Mitii er også udviklet til at styrke kommunikationen mellem individet og omverdenen.

Du får lettere ved at registrere og identificere din krops tilstedeværelse i rummet og får større føling med, hvor meget energi og kraft, som er påkrævet for at foretage en bestemt handling.

Efter et Mitii-forløb vil krop, hjerne og omgivelser samarbejde så godt og orkestreret, at menneske og krop forbindes og bliver en enhed.

Klar til at lære nyt

Mitii udvikler de grundlæggende processer, som gør, at din krop inkluderes i din selvopfattelse.

Det sker blandt andet via variation og kompleksitet i opgaveløsningen, som medvirker til øget indlæring.

Når du har gennemgået et Mitii-forløb, er du – med andre ord – optimalt stillet i forhold til at tillære dig andre færdigheder med succes.


GIV DIG SELV EN GAVE FOR LIVET

Træning med Mitii er en investering for livet. Forløbet gør, at din hjerne ændrer sig permanent. Når du træner intenst over tilstrækkelig lang tid, vil ændringerne i din hjernen blive en naturlig del af din hukommelse.