Cerebral Parese - CP

Se, hvordan Mitii hjælper mennesker med Cerebral Parese


Du gør mere - du tør mere

Et Mitii-forløb varer 14 uger, men er en investering for livet. Mitii optimerer samarbejdet mellem krop og hjerne. Du får mere ’ejerskab’ over dine bevægelser og kan lettere afkode andres kroppe og bevægelser. Det giver selvtillid og sociale kompetencer.

Bliv bedre til at lære nye ting

Mitii er for dig, som har CP. Også selvom du sidder i kørestol. Når du er færdig med et Mitii-forløb, vil din hjerne have modtaget et boost: Du får nemmere ved at lære nye ting og bliver bedre til alt det, du kan i forvejen.


Træning udviklet til dig med CP

Har du Cerebral Parese (spastisk lammelse), kender du sikkert alt til, at kroppen ikke lystrer. Der er stor forskel på, hvad du gerne vil, og hvad du reelt kan. For at blive i stand til at lære nyt og blive bedre til at koncentrere dig, skal din krop og hjerne spille sammen. Netop dét sikrer Mitii.

Elsass Fonden giver økonomisk støtte til mennesker med Cerebral Parese, herunder til dækning af Mitii forløb. Ansøg, når du er har besluttet, at Mitii er noget for dig.
Søg om støtte her.

Få skræddersyet et forløb, der passer til dine behov - opstart når det passer dig.

Sådan kommer du i gang

Hør Carolines historie

Læs om Carolines oplevelse med Mitii og find ud af, hvordan det har hjulpet Caroline i sin hverdag.

Hør Jakobs historie

Jakob har nu arbejdet med Mitii i lang tid og har opnået flotte resultater. Find ud af hvilke

Videoen om Mitii

 

Forbedret motorisk planlægning

For raske mennesker, er dét at række ud efter en flaske vand og føre den op til munden for at slukke sin tørst en handling, der sker uden bevidste tanker er involveret.

Funktionen kaldes ‘motorisk planlægning’ og er baseret på kognitiv-motorisk samspil. For mennesker med Cerebral Parese er evnen til motorisk planlægning nedsat.

Det er derfor vigtigt, at der sker en optræning gennem kognitiv-motorisk læring, så der skabes et fundament, som kommende færdigheder baseres på. Det gør Mitii.

Stærkere sociale kompetencer

Kroppen er et centralt kommunikationsmiddel i forhold til din omverden. Jo bedre du er til motorisk planlægning, jo bedre er din føling med egen krop og bevægelser.

For mennesker med Cerebral Parese opleves kroppen ofte som en hindring snarere end et middel til kommunikation med omgivelserne.

Ved at træne med Mitii, opnår du et styrket samspil med egen krop. Et samspil, der betyder, at du føler større kontrol over eget liv, fungerer bedre som individ og begår dig stærkere i sociale sammenhænge.Bedre kontrol over egne bevægelser ● Øget kapacitet i arbejdshukommelsen ● En mere positiv selvopfattelseOptimeret krop-hjernesamarbejde

Mitii er udviklet som en metode og teknologi, der optimerer kommunikation mellem en person og omverdenen.

Formålet er at udvikle evnen til at identificere og registrere, hvor og hvordan kroppen befinder sig i rummet samt fornemme og forudsige den indsats, energi og kraft, som kræves for at udføre en given handling.

At gennemføre et forløb med Mitii giver den enkelte mulighed for komme i en tilstand hvor hjerne, krop og omverden kommunikerer så effektivt og orkestreret, at person og krop flyder sammen og bliver til en enhed.

Kognitiv-motorisk læring

Mitii har som fundament, at det er variation og kompleksitet mere end gentagelse, der øger læringsprocessen.

Kognitiv-Motorisk Læring er udvikling af de helt basale processer, der er nødvendige for at kroppen kan blive en del af selvopfattelsen.

Først herefter kan en egentlig specifik optræning af færdigheder forventes at give positive effekter.