Autisme

 


Større selvtillid - mere social

Mitii skaber fornyet enhed og sammenhæng mellem krop og hjerne. Du får større ejerskab over egne bevægelser og din selvtillid vokser. På den måde udvikles dine sociale færdigheder.

Lær nyt nemmere og hurtigere

Med Mitii får du lettere ved at forstå andres kroppe og bevægelser. Du får overskud til at lære og udvikle dig – med større koncentration og i et hurtigere tempo.


Gør livet med autisme lettere

Mennesker med autisme har ofte nedsat evne til at forudse, hvad der sker i helt nær fremtid. Krop og hjerne-samarbejdet fungerer ikke optimalt. Det gør, at man fx kan have svært ved at planlægge sine bevægelser – noget som kan føre til sociale og kommunikative problemer og en generel usikkerhed over for omverdenen.

Se videoen om Mitii her

 

Styrk evnen til motorisk planlægning

En rask person udfører hele tiden handlinger uden at tænke bevidst over det.
Når en blyant samles op, gøres det helt uden at overveje, hvor meget hånden skal åbnes, eller hvor hårdt man skal trykke.

Denne evne kaldes ‘motorisk planlægning’ og er baseret på motorisk-kognitivt samspil, men er nedsat hos personer med autisme.

Ved at lave aktiviteter, som skaber motorisk-kognitiv læring, styrkes det grundlag, hvorpå nye færdigheder kan baseres. Det er præcist dette, som Mitii opnår.

Øg samspillet med kroppen

Alle mennesker kommunikerer med omverdenen via kroppen. Hvis din ‘motoriske planlægning’ er udfordret, får du en dårligere fornemmelse af din egen krop og dét, den kan.

Kroppen kan ligefrem blive en hindring for kommunikation fremfor et middel, hvilket mennesker med autisme ofte oplever. Mitii øger samspillet med kroppen.

Dine sociale kompetencer styrkes, du kommunikerer bedre og skaber øget kontrol over eget liv.Større livskvalitet ● Kontrol over eget liv ● Resultater, som varer ved


Bliv bedre til at forudsige handlinger

Mitii får personen til at arbejde med langsomme, målrettede bevægelser og en løbende ændring af positioneringen i rummet. På den måde forbedres evnen til at forudsige, hvad en handling kræver af energi og indsats for at udføre den.

Det betyder, kommunikationen mellem hjerne, krop og omgivelser optimeres i en grad, at kroppen og personen bliver samlet til et.

Kognitivt og motorisk ’boost’

Motorisk-kognitiv læring ’boostes’ af indsatser, som baseres på kompleksitet og variation fremfor gentagelser.
Mitii er via sit design skabt til præcist dette.

Læringen styrker de grundlæggende processer i hjernen, som er forudsætningen for, at du opfatter din krop som værende en del af dig.
Først på dette fundament kan træning af specifikke færdigheder give gode resultater.


GIV DIG SELV EN GAVE FOR LIVET

Træning med Mitii varer 14 uger, og er en investering for livet. Forløbet medfører ganske enkelt, at din hjerne ændrer sig. Når du træner intenst over tilstrækkelig lang tid, vil ændringerne i hjernen blive permanente og en helt naturlig del af din hukommelse.