Formål

MD behandler persondata som dataansvarlige i forbindelse med levering af Mitii træningsforløb og som databehandler i forbindelse med driften af Mitii systemet for professionelle kunder. Med ’behandling’ menes alle former for håndtering af persondata: Indhentning, registrering, tilpasning, opbevaring, brug, videregivelse, sletning osv.

Vi tilstræber, at alle berørte føler sig trygge ved vores behandling af personoplysninger, der foretages i henhold til denne persondatapolitik samt den til enhver tid gældende lovgivning.

 

Indsamling og anvendelse af personoplysninger

MD indsamler og anvender personoplysninger til følgende formål:

 

Levering af Mitii forløb til private og professionelle kunder

Personoplysningerne indhentes i forbindelse igangsætning af og under afviklingen af Mitii forløbene. Grundlaget for behandlingen af oplysningerne er samtykke, som indhentes ved opstart, samt lovgivning. Oplysningerne inkluderer almindelige personoplysninger (identifikations- og kontaktoplysninger) samt særlige personoplysninger (helbredsoplysninger).

 

Drift af Mitii systemet for professionelle kunder

Personoplysningerne behandles udelukkende under kundens instruks og under formålet at levere drift og support til kunden. Oplysningerne inkluderer almindelige personoplysninger og træningsdata.

 

Nyhedsbreve og personlige henvendelser i forbindelse med markedsføring

Identifikationsoplysninger registreres til brug for nyhedsbreve og mailkampagner. Grundlaget er samtykke.

 

Offentliggørelse af personlige historier

Offentliggørelse af personlige historier sker på baggrund af samtykke og efter godkendelse af selve historien. MD behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for de nævnte formål. MD anvender ikke personoplysninger til andre formål end dem, de indsamles til.

 

Opbevaring og sletning

MD opbevarer som hovedregel personoplysninger i max 5 år, hvorefter de slettes, dog før ved anmodning om sletning. Hvor lovgivning tilsiger andet, gælder dette.

 

Videregivelse af personoplysninger

MD videregiver aldrig personlysninger uden personens tilladelse eller instruktion.

 

Overladelse til databehandlere

MD overlader personoplysninger til administrative leverandører af IT-systemer, der behandler personoplysninger på MD’s vegne. Det gælder fx ifm. systemer til Mitii drift, opbevaring og anden håndtering af personoplysninger, udsendelse af nyhedsbreve og drift af MD’s hjemmeside. Disse leverandører behandler alene personoplysningerne på MD’s vegne og på grundlag af databehandleraftaler.

 

Sikkerhed

MD har implementeret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at personoplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen om behandling af personoplysninger. MD’s sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Man kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke (med mindre lovgivning tilsiger andet), hvorefter vi vil slette oplysningerne. Tilbagekaldelse kan ske ved at kontakte os på info@mitii.com eller på telefon +45 39478000.

 

Rettigheder i øvrigt

Personen er til enhver tid berettiget til – ift. sig selv og/eller sit barn (under 18 år):

  • At få indsigt i de personoplysninger, som behandles
  • At gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af personoplysninger
  • At få berigtiget egne eller evt. barns personlige oplysninger
  • At få udleveret oplysninger om sig selv eller sit barn
  • At få overført (transmitteret) sine eller sit barns oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)

Man kan læse mere om rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

 

Cookies på hjemmesiden

Vi anvender cookies på vores hjemmeside for at huske indstillingerne i den besøgende browser og forbedre brugeroplevelsen. Man kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik:  https://mitii.com/cookies/.

 

Opdatering af persondatapolitikken

Vi opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre så præcis en information som muligt samt for at sikre, at vi overholder gældende lovgivning.

 

Spørgsmål

Ved spørgsmål til vores persondatapolitik eller vores behandling af personoplysninger kan man kontakte os på info@mitii.com eller på telefon +45 39478000.

Vi besvarer enhver henvendelse om personoplysninger hurtigst muligt.