Øvrige forløb


 

Fokus på krop-hjernesamarbejdet

Hver dag handler mennesker helt automatisk og uden nærmere eftertænke: Man rækker ud efter en kuglepen for at skrive på en lap papir, eller man sætter sig på sin cykel og kører af sted på arbejde. På fagsprog kaldes den evne for motorisk planlægning – at hjerne og krop er i evigt samarbejde om at udføre forskellige handlinger. For mennesker med hjerneskade er denne evne nedsat. Derfor er det afgørende at optræne hjerne-kropsamarbejdet og skabe et fundament, som gør det nemmere at lære nye færdigheder. Det er netop, hvad Mitii gør.

Øget kontrol over eget liv

Kroppen er vigtig for din kommunikation med omverdenen. Jo bedre din motoriske planlægning er, jo bedre føling har du med din krop og dine bevægelser. Mennesker med hjerneskade kan nemt opleve, at deres krop nærmere er en hindring frem for et brugbart kommunikationsmiddel. Træning med Mitii styrker samspillet mellem krop og hjerne. Du kommer til at føle mere kontrol over eget liv, og dine sociale kompetencer bliver forstærket.

Styrker din indre kommunikation

Som teknologi og metode er Mitii udviklet til at øge kommunikationen mellem mennesket og dets omverden. Mitii udvikler ganske enkelt muligheden for at identificere og registrere kroppens tilstedeværelse i rummet samt den energi og kraft, som kræves for at udføre en given handling. At gennemføre et Mitii-forløb giver mulighed for at opnå at krop, hjerne og omverden samarbejder så effektivt, at din krop og hjerne smelter sammen og bliver en enhed.

Gode resultater

Siden har vi testet Mitii på en stribe forskellige hjernerelaterede diagnoser og stort set udelukkende fået gode tilbagemeldinger, blandt andet inden for erhvervet hjerneskade (apopleksi m.v.), autisme, ADHD og demens.

Fundament for nye færdigheder

Det afgørende ved Mitii-metoden, når det kommer til øget indlæring, er variation og kompleksitet. Mitii udvikler de helt fundamentale processer, som er afgørende for, at kroppen bliver en del af din selvopfattelse. Når den del er på plads, kan man påbegynde en optræning af færdigheder med positiv effekt.

Mitii er blevet afprøvet på personer med Covid-19 senfølger

Deltagerne har oplevet positive effekter af et 14-ugers Mitii træningsforløb. Der er blandt andet sket forbedringer ift. Hukommelse, koncentration, overblik, struktur og mindre træthed/hjernetåge.