Senhjerneskade - Mitii

 


Styrk hukommelse og læring

Der er en afgrund mellem, det du vil, og det du kan. Med Mitii skaber du nye netværk i hjernen. Netværk, som gør det muligt for dig at genvinde mistede færdigheder.

Større selvtillid og sociale færdigheder

Mitii opbygger selvtillid og gør dig mere selvhjulpen. Du genvinder kropslig kontrol og flere sociale færdigheder. Du får igen overskud til at lære og udvikle dig.


Genfind dig selv med Mitii

Ved en erhvervet hjerneskade, som fx apopleksi, ændres verden på et øjeblik. Det, der før var let og selvfølgeligt, er nu vanskeligt og uopnåeligt. Kroppen vil ikke lystre, og du vil være tilbøjelig til at tænke: ”Min krop er slet ikke mig!” Mitii hjælper dig med at finde tilbage til dig selv.

 

Genvind din motoriske planlægning

Evnen til motorisk planlægning er mindre hos mennesker med erhvervet hjerneskade end hos raske.

Motorisk planlægning betyder, at man udfører handlinger uden bevidst at tænke på dem.
At føre en kop til munden for at drikke, er noget, man bare gør.
Det er ikke tilfældet for mennesker, hvor det kognitiv-motoriske samspil er udfordret.

Derfor er det meget vigtigt at genoptræne denne basale evne, så fundamentet for at tilegne sig nye færdigheder gøres stærkere.
Mitii er designet til at opnå netop dette.

Tag kontrollen tilbage

Al kommunikation foregår gennem kroppen.
Hvis din krop ikke vil, som du vil, eller du har mistet fornemmelsen for dét, din krop kan, så vil den udgøre en hindring for interaktion med andre fremfor et middel.

Mennesker med hjerneskade oplever derfor ofte, at deres sociale aktivitet falder.

Ved at træne med Mitii, forbedres din føling med kroppen, kontrollen over eget liv genetableres og dine sociale kompetencer styrkes.Større livskvalitet ● Kontrol over eget liv ● Resultater, som varer ved


Få skærpet dømmekraften

Mitii er en metode, som får kommunikationen mellem krop, hjerne og omverden til at foregå så effektivt, at krop og person igen flyder sammen til en enhed.

Ved hele tiden at få personen til at positionere sig på en ny måde i rummet og foretage målrettede bevægelser, som løser en given opgave, forbedres personens evne til igen at kunne fornemme den kraft og indsats der kræves, for at udføre en given handling

Forstærk din indlæringsevne

Har man som følge af en senhjerneskade mistet eller fået reduceret færdigheder, er det nærliggende at genoptræne disse færdigheder med mange gentagelser.

Det er desværre ikke den optimale indsats – især ikke når den står alene.
Det er afgørende vigtigt at få forøget den kognitiv-motoriske læring først.

Det består i at udvikle de underliggende processer i hjernen, som gør, at kroppen er en del af jeg’et.
Mitii arbejder med dette ved at fokusere på variation og kompleksitet i træningen.


GIV DIG SELV EN GAVE FOR LIVET

Træning med Mitii varer 14 uger og medfører, at din hjerne ændrer sig. Når du træner intenst over tilstrækkelig lang tid, vil ændringerne i hjernen blive permanente og en naturlig del af din hukommelse.