Hvad er Mitii?

Mitii er et træningsprogram til mennesker med motoriske og kognitive udfordringer. Når du træner med Mitii, styrkes netværkene i din hjerne. Du får lettere ved at lære nyt og bliver hurtigere til alt det, du kan i forvejen.

Fokus på dig

Mitii er enestående i sin form, fordi forløbet tilpasses individuelt og virker på hele mennesket. Du træner i eget hjem og har tilknyttet en personlig instruktør, som motiverer dig og justerer sværhedsgraden i takt med, at du udvikler dig.


Se filmen om Mitii


Mød holdet bag


Bag om Mitii

Mitii-konceptet er udviklet af Elsass Fonden i samarbejde med førende internationale forskere. Elsass Fonden arbejder for at skabe mærkbare resultater for børn og unge med Cerebral Parese. Resultaterne nås gennem individuelle udviklingsforløb – heriblandt Mitii – der er med til at give størst mulig grad af aktivitet og kontrol over eget liv samt selvstændighed, selvværd og social integration.



Mitii udvikles af førende hjerneforskere på Elsass Instituttet og Københavns Universitet Mitii testes i et forskningsprojekt om børn med Cerebral Parese


Firmaet Mitii Development etableres med Elsass Fonden og Novi som ejere


Forskningsprojektet fra 2007 afsluttes med positive resultater


Pilotprojekter med fire kommuner og private terapeuter starter op


Mitii tildeles Den Danske Telepris Mitii indleder salg til kommuner i Jylland og på Fyn


Mitii opgraderes med integration af Microsoft Kinect-sensor


Privat personer kan begynde at købe 14-ugers Mitii forløb


Mitii Development får nye ejere, som fortsætter udviklingen og salget af Mitii
Antonio Renna inddrages til videreudvikling af Mitii software.
Mitii afprøves på personer med Covid-19 senfølger og der ses umiddelbare positive effekter.

 

Forskning bag

Hjernen er enormt fleksibel. Den ændrer sig hele livet igennem – fra sekund til sekund – og udvikler sig på baggrund af træning, læring og øvrige oplevelser. Denne fantastiske egenskab i din hjerne kaldes neuroplasticitet. Den mest effektive vej til hjernen er gennem kroppen. Træning med Mitii er baseret på, at hele kroppen anvendes og er optimeret i forhold til at udvikle hjernen og samtidig øge dit motoriske niveau. Træning – og i øvrigt alle andre stimuli – medfører, at din hjerne ændrer sig. Når du træner intenst over tilstrækkelig lang tid, vil ændringerne i hjernen blive permanente og en helt naturlig del af din hukommelse.