Mitii skal spille ny tværfaglig rolle i kommunerne

Mitii skal spille ny tværfaglig rolle i kommunerne

Forskere fra Elsass Instituttet vil afprøve Mitii i en langt mere helhedsorienteret sammenhæng

At Mitii ikke er et klassisk trænings- eller genoptræningsværktøj. Det ved de fleste, som har beskæftiget sig med Mitii.

Et 14-ugers Mitii-forløb styrker det motoriske funktionsniveau, men det er kun en del af gevinsten ved forløbet. Mitii har i lige så høj grad positiv indflydelse på de kognitive, psykologiske og sociale egenskaber.

Af den grund ønsker en gruppe forskere fra Elsass Instituttet at afprøve Mitii på en ny og formentlig mere hensigtsmæssig måde i kommunerne, fortæller David Eskelund Nielsen, forsker i psykologiske og sociale aspekter på Elsass Instituttet.

– Fra børn, forældre og fagpersoner hører vi, at Mitii’s positive resultater i lige så høj grad opleves på andre parametre end de fysiologiske, fx øget selvværd, positiv påvirkning af barnets sociale liv, større deltagelse i skole- og fritidsliv, mere rolig og fokuseret tilstedeværelse i undervisningssituationer. Det er bare nogle af de aspekter, som typisk bliver fremhævet, og som vi gerne vil undersøge videre, siger forskeren.

Hidtil er Mitii primært blevet indsat i kommunernes trænings-og genoptræningsområde.

Forskerne vil derfor se nærmere på, hvordan en mere helhedsorienteret og tværfaglig anvendelse af Mitii kan skabe endnu mere værdi for det individuelle barn – og i kommunerne.

Bredere samarbejde omkring Mitii

Undersøgelsen sker med udgangspunkt i et Mitii-forløb med i alt 9 elever på Grydemoseskolen i Espergærde og 5 elever på Byskovskolen i Ringsted. Børnene er fra specialklasser og har derfor forskellige typer af udfordringer, heriblandt diagnoserne Cerebral Parese, ADHD, autisme og Downs syndrom.

På begge skoler er der teams af fysioterapeuter, psykologer og ergoterapeuter, pædagoger og lærere, der arbejder tæt sammen om børnene i hverdagen.

Elsass Instituttes forskere vil følge børnene, interviewe familier samt de øvrige relevante parter omkring barnet.

– Vi håber, at projektet kan give viden, der kan føre til en bedre støtte i et Mitii-forløb. Vi håber også på at skabe forståelse for, at resultater fra forskellige fagspecifikke praksisser kan påvirke hinanden positivt og lede til et tættere tværfagligt samarbejde til gavn for barnet, påpeger David Eskelund Nielsen.

Forskerne regner med, at projektet er afsluttet i april, og at konklusionerne kan offentliggøres omkring sommeren 2018.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *