Med Mitii kan det offentlige give borgerne et nyt og udvidet træningstilbud – og tilmed superviseret daglig træning i hjemmet til færre penge. Hjerneforskningen peger på, at træning kan hjælpe mennesker med både hjerneskader og kropsskader. Et middel til at skabe højere livskvalitet er træning – og især træning med Mitii. Mitii er en fordel for både borgere, medarbejdere og for økonomien i kommunen og regionerne. Med Mitii kan det offentlige tilbyde individuel træning i hjemmet efter et nøje fastlagt program til den enkelte borger – og med en terapeut på sidelinjen.


 

Fordele for det offentlige● Mitii giver en lavere pris pr. træningstime

● Mitii gør det muligt for én terapeut at arbejde med mange borgere

● Mitii er et træningstilbud, udviklet på baggrund af nyeste hjerneforskning

● Mitii minimerer antallet af genindlæggelser

● Mitii hjælper borgerne til at være selvhjulpne

● Mitii understøtter det sammenhængende patientforløb og smidiggør sektorovergangen


Mitii er udviklet på Elsass Instituttet i samarbejde med førende hjerneforskere på Københavns Universitet.