Viden og teori bag Mitii

At række ud efter en flaske vand og føre den op til munden for at slukke sin tørst er en handling, der sker uden bevidste tanker er involveret. At kunne dét kaldes ‘motor planning’ – en funktion, der er baseret på kognitiv-motorisk samspil.
De kognitive mekanismer kontrollerer alle motoriske handlinger ved at afkode sensoriske signaler for derpå at planlægge den motoriske handling, der er den bedste i den givne situation.
Det er ‘motor planning’ og er netop, hvad Mitii træner og udvikler.


Kropslige udfordringer

For mennesker med neurologiske eller motoriske udfordringer opleves kroppen ofte som en hindring snarere end et middel til kommunikation med omgivelserne. Hos nogle beskrives det som at være i en situation, hvor kroppen ikke umiddelbart fornemmes som en del af sig selv. Det er netop med udgangspunkt i denne udfordring, at Mitii er udviklet som en metode og teknologi, der kan optimere kommunikationen mellem en person – gennem kroppen – og omverdenen. Et forløb med Mitii giver den enkelte mulighed for at komme i ‘flow’ med sig selv, dvs. en tilstand hvor hjerne, krop og omverdenen kommunikerer så effektivt og orkestreret, at personen og kroppen flyder sammen og bliver til en enhed. Kroppen bliver en integreret del af én selv og opleves bedre i stand til at kontrollere sig selv samt til at interagere med andre mennesker.

 

Udvikling af krop og hjerne

Kognitiv-motorisk læring er at forstå som udvikling af de helt basale processer, der er nødvendige i forhold til samspil mellem krop og hjerne – for at kroppen kan blive en del af selvopfattelsen. Det vil med andre ord sige, at personen opfatter kroppen som ‘mig’ i interaktion med ‘omverdenen’. Først herefter kan en egentlig specifik optræning af færdigheder forventes at give positive effekter. Mitii udvikler kroppen som grænseflade til omverdenen og giver: En bedre udøvelse af motor planning, en øget kapacitet i arbejdshukommelsen og en positiv indvirkning på selvopfattelsen