Kenneth – På vej tilbage

Kenneth – På vej tilbage

"Hjerneskaden har det med at skygge for ressourcerne”


42-årige Kenneth Kinastowski blev i 2010 ramt af en hjerneskade, der vendte op og ned på hans liv. Et træningsforløb med Mitii har siden hjulpet ham med at finde vej tilbage til livet.

Kenneth Kinastowski gør status et år efter, han har været gennem et Mitii-forløb. Det er tydeligt, at han fortsat finder tilbage til flere ressourcer fra sit liv før hjerneskaden.

"Mit selvværd er vokset enormt over det seneste år. De gentagende succesoplevelser, som jeg oplever i forbindelse med de ting, jeg foretager mig, gør, at jeg naturligvis både selvtillids- og selvværdsmæssigt er vokset betragtelige meter," siger Kenneth Kinastowski.

Mere opmærksom – mindre træt

Efter Mitii-forløbet har særligt hans evne til at holde fokus og opmærksomhed forbedret sig betydeligt.

"Jeg kan ved forskellige informationsstrømme opleve, at nogle emner ikke lagrer sig så godt som andre. Det tror jeg primært er betinget af opmærksomhed og fokus. Men efter jeg har været gennem Mitii-forløbet, har det forbedret sig væsentligt," fortæller han og fortsætter:

"Jeg er langt mere opmærksom på, hvad der bliver sagt, og så har jeg udviklet små strategier i forhold til at behæfte emner med stikord i en lille bog, som jeg har med mig i forskellige sammenhænge."

Det hjælper ham til at udpege og sortere i relevant eller ikke relevant materiale. Ligesom skemalægning af hverdagen og faste rutiner bidrager til at frigøre mentale ressourcer. Det har den betydning, at Kenneth Kinastowski i dag er langt bedre til at være opmærksom på detaljer. Han ser ikke længere det slørede billede af en situation, men er blevet bedre til at lytte. Det har også været afgørende for den træthed, han normalt oplever.

"Jeg mister mindre overblik, hvilket kan være med til at stresse mig enormt. Under normale omstændigheder ville det præge min mentale træthed væsentligt, som også ville påvirke mit humør til det værre," siger han.

For at holde koncentrationen ved lige er han blandt andet begyndt at læse flere bøger og genoptage nogle gamle interesser, der kræver, at han har fokus på det, han laver. Derudover er hans arbejdsliv øget betragteligt på trods af, at han efter hjerneskaden blev førtidspensionist.

Tilbage på arbejdsmarkedet

"Jeg har arbejdet i mere end tre år hos Hjerneskadeforeningen som frivillig kommunikationsmedarbejder. Her varetager jeg stadig større funktioner, især på det tekniske og formidlingsmæssige. Derudover er jeg begyndt som foredragsholder, hvor jeg beretter om livet med hjerneskadetræthed, og de virkemidler, der kan bidrage til, at man får det bedre med den i sin hverdag," siger Kenneth Kinastowski.

Ydermere er han blevet ansat som timelærer på ZBC-Roskilde, hvor han underviser i alt fra neuropædagogik til specialpædagogik.

"Her har det for første gang været muligt, at jeg med baggrund i min uddannelse som pædagog har fundet tilbage til en ressource i mit gamle fag," siger han og tilføjer samtidig, at han derudover er gæsteunderviser på Socialrådgiverskolerne i Vejle og Odense.

Her kommer han lejlighedsvis forbi og forbereder de studerende på de udfordringer, der kan være som socialrådgiver i arbejdet med mennesker med en senhjerneskade. Kenneth Kinastowski er således ikke bleg for at tage arbejdshandskerne på, og han har kun fået blod på tanden efter mere.

"Alt dette har naturligvis bevirket, at jeg i dag har et ønske om at vende tilbage til arbejdsmarkedet i fleksjob, da jeg stadig har begrænsninger, men i høj grad også oplever voksende ressourcer," siger han og slutter:

"Som jeg ofte fortæller til mine foredrag, så er vi ikke blevet en dag dummere af at blive hjerneskadet, men hjerneskaden har det med at skygge for ressourcerne. Det gælder derfor om at udnytte og udforske ressourcerne på ny."

Læs også: "De 14 uger har gjort noget helt særligt ved mig"

Vil du vide mere om, hvordan Mitii kan hjælpe dig?

Kontakt os her.

Comments are closed.